Giải bài 3 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.

Đề bài 3 Trang 78 SGK Sinh học 12:

Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.

Lời giải câu 3 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12:

– Để tạo ra con lai có ưu thế lai cao người ta thường phải tạo ra nhiều dòng thuần khác nhau rồi lai từng cặp dòng thuần với nhau để dò tìm tổ hợp lai cho ưu thế lai. Công việc lai giống để tìm tổ hợp lai rất tốn thời gian và công sức.

– Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở đời F1 và sau đó giảm dần ở các đời tiếp theo. Vì vậy, người ta không dùng con lai để làm giống. Các nhà tạo giống thường tạo con lai có ưu thế lai cao sử dụng vào mục đích kinh tế (thương phẩm).

(BAIVIET.COM)