Giải bài 3 Trang 77 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 77 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV – Phần 1.

Đề bài 3 Trang 77 SGK Lịch sử 7:

Sự bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên điều gì? Tại sao ?

Lời giải câu 3 Trang 77 SGK Lịch sử lớp 7:

Thành phần tham gia vào các cuộc khởi nghĩa chủ yếu là nông dân làng xã đói khổ lưu vong, nông nô và nô tì. Các cuộc khởi nghĩa đều nổ ra vào nửa cuối thế kỉ XIV, điều đó chứng tỏ xã hội thời Trần đang lâm vào tình trạng mất ổn định.

(BAIVIET.COM)