Giải bài 3 Trang 76 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 76 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Giới thiệu bảng chia.

Đề bài 3 Trang 76 SGK Toán lớp 3:

Minh có một quyển truyện dày 132 trang, Minh đã đọc được 1/4 quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện ?

Lời giải câu 3 Trang 76 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 76 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)