Giải bài 3 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5

Giải bài 3 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Sông ngòi.

Đề bài 3 Trang 76 SGK Địa lí 5:

Quan sát một con sông ở địa phương em (nếu có), nhận xét con sông đó sạch hay bẩn và cho biết tại sao như vậy.

Lời giải câu 3 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5:

Gần nhà em có sông Hồng nước sông đục: Trong nước chứa nhiều phù sa, có nhiều vật liệu chảy theo dòng sông nhất là vào mùa lũ.

(BAIVIET.COM)