Giải bài 3 Trang 75 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 75 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đề bài 3 Trang 75 SGK Địa lí 9:

Dựa vào hảng số liệu sau:

giai bai 3 trang 75 sgk dia li lop 9 - de bai

Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét.

Lời giải câu 3 Trang 75 SGK Địa lí lớp 9:

– Xử lí số liệu:

Bình quân đất nông nghiệp đầu người ở đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2002.

Ha/người
Cả nước0,12
Đồng bằng sông Hồng0,05

– Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2002 (ha/người).

giai bai 3 trang 75 sgk dia li lop 9 - loi giai

– Nhận xét: bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng rất nhỏ so với cả nước (chỉ bằng 1/2 mức của cả nước).

BAIVIET.COM