Giải bài 3 Trang 74 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 74 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 74 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quần thể nào trong số các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

Quần thểTần số kiểu gen AATần số kiểu gen AaTần số kiểu gen aa
1100
2010
3001
40,20,50,3

a) Quần thể 1 và 2         b) Quần thể 3 và 4

c) Quần thể 2 và 4         d) Quần thể 1 và 3

Lời giải câu 3 Trang 74 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: d) Quần thể 1 và 3

(BAIVIET.COM)