Giải bài 3 Trang 74 SGK Địa lí lớp 5

Giải bài 3 Trang 74 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Khí hậu.

Đề bài 3 Trang 74 SGK Địa lí 5:

Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất.

Lời giải câu 3 Trang 74 SGK Địa lí lớp 5:

Khí hậu có ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống và hoạt động sản xuất:

– Thuận lợi:

+ Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều thuận lợi cây cối phát triển, phát triển nông nghiệp, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

+ Ở miền Bắc có mùa đông lạnh phát triển trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt ôn đới.

– Khó khăn: nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của dân cư.

(BAIVIET.COM)