Giải bài 3 Trang 73 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 73 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 25: Thường biến.

Đề bài 3 Trang 73 SGK Sinh học 9:

Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 73 SGK Sinh học lớp 9:

Vận dụng những hiểu biết do ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng.

– Tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt kiểu hình tối đa (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng…).

– Hạn chế những ảnh hưởng xấu làm giảm năng suất.

– Áp dụng các kĩ thuật trồng trọt hiện đại, thích hợp với từng loại giống.

– Thay thế các giống cũ bằng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn, phù hợp với từng điều kiện môi trường khác nhau.

(BAIVIET.COM)