Giải bài 3 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy.

Đề bài 3 Trang 73 SGK Lịch sử 10:

Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối với các bộ lạc sống trên đất nước ta cách đây khoảng 3000 – 4000 năm?

Lời giải câu 3 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thuật luyện kim ra đời đã đưa các bộ lạc trên đất nước ta vào thời đại sơ kì đồng thau, làm tiền đề cho sự chuyển biến xã hội sau đó.

– Thuật luyện kim ra đời kéo theo sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước,

– Thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước đã tạo nên năng suất lao động ngày càng cao trong xã hội. Trên cơ sở đó hình thành những nền văn hóa lớn vào cuối thời nguyên thủy.

(BAIVIET.COM)