Giải bài 3 Trang 72 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 72 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 21: Quang hợp (tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 72 SGK Sinh học 6:

Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận ? Vì sao em biết ?

Lời giải câu 3 Trang 72 SGK Sinh học lớp 6

– Thân non có màu xanh cũng quang hợp được khi có đủ ánh sáng. Màu xanh của thân chứng tỏ trong tế bào có lục lạp chứa diệp lục có chức năng quang hợp.

– Những cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do thân hoặc cành đảm nhiệm. Vì ở những cây này, thân và cành cũng có lục lạp chứa diệp lục.

BAIVIET.COM