Giải bài 3 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 3 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 23: Sông và hồ.

Đề bài 3 Trang 72 SGK Địa lí 6:

Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông là thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6:

– Tổng lượng nước trong mùa cạn là % lượng nước trong các tháng mùa cạn so với tổng lượng nước cả năm.

– Tổng lượng nước trong mùa lũ là % lượng nước trong các tháng mùa lũ so với tổng lượng nước cả năm.

(BAIVIET.COM)