Giải bài 3 Trang 70 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 70 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

Đề bài 3 Trang 70 SGK Toán lớp 3:

Có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Lời giải câu 3 Trang 70 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 70 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)