Giải bài 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 21: Hoạt động hô hấp.

Đề bài 3 Trang 70 SGK Sinh học 8:

Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi như thế nào để đáp ứng nhu cầu đó ?

Lời giải câu 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 8:

Khi lao động nặng hay chơi thể thao là nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi theo hướng vừa tăng nhịp hô hấp (thở nhanh hơn), vừa tăng dung tích hô hấp (thở sâu hơn).

BAIVIET.COM