Giải bài 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 21: Quang hợp.

Đề bài 3 Trang 70 SGK Sinh học 6:

Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?:

Lời giải câu 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 6

Phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng để lá có thể quang hợp, tạo ra tinh bột nuôi cây.

BAIVIET.COM