Giải bài 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể.

Đề bài 3 Trang 70 SGK Sinh học 12:

Tại sao các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần chủng?

Lời giải câu 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 12:

Các nhà chọn giống thường gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì các dòng thuần vì nhiều gen lặn có hại trong điều kiện thuận lợi (từ dị hợp thành đồng hợp) biểu hiện ra kiểu hình làm cho các cá thể sinh vật bị giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản thậm chí bị chết.

(BAIVIET.COM)