Giải bài 3 Trang 7 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải bài 3 Trang 7 SGK Toán 9 – Tập 2, phần bài tập Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài 3 Trang 7 SGK Toán 9 – Tập 2:

Cho hai phương trình x + 2y = 4 và x – y = 1. Vẽ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình đó trên cùng một hệ tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng và cho biết tọa độ của nó là nghiệm của các phương trình nào.

Lời giải câu 3 Trang 7 SGK Toán 9 – Tập 2:

Giai bai 3 Trang 7 SGK Toan lop 9 - Tap 2 – Loi giai

(BAIVIET.COM)