Giải bài 3 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 1: Menđen và Di truyền học.

Đề bài 3 Trang 7 SGK Sinh học 9:

Hãy lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh hoạ cho khái niệm “cặp tính trạng tương phản”.

Lời giải câu 3 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9:

Ví dụ: Ở người có các tính trạng tương phản như:

– Xét về độ thẳng của tóc, tóc thẳng và tóc xoăn là cặp tính trạng tương phản

– Xét màu sắc da, da trắng và da đen là cặp tính trạng tương phản

– Xét về độ dày của môi, môi dày và môi mỏng là cặp tính trạng tương phản

– Xét về màu sắc của mắt, mắt đen và mắt nâu là cặp tính trạng tương phản

(BAIVIET.COM)