Giải bài 3 Trang 69 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 69 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 69 SGK Địa lí 9:

Dựa vào bảng 18.1, vẽ biểu đồ cột và nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

giai bai 3 trang 69 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 69 SGK Địa lí lớp 9:

– Vẽ biểu đồ

Biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc giai đoạn 1995 – 2002.

giai bai 3 trang 69 sgk dia li lop 9 - loi giai

– Nhận xét:

+ Tiểu vùng Đông Bắc có giá trị sản xuất công nghiệp cao hơn Tây Bắc.

+ Từ năm 1995 đến năm 2002, giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Bắc và Tây Bắc đều tăng. Giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Đông BẮc tăng 2,3 lần, giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Tây Bắc tăng 2,2 lần.

BAIVIET.COM