Giải bài 3 Trang 68 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 68 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Bảng chia 9.

Đề bài 3 Trang 68 SGK Toán lớp 3:

Có 45kg gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lo-gam gạo ?

Lời giải câu 3 Trang 68 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 68 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)