Giải bài 3 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại.

Đề bài 3 Trang 65 SGK Lịch sử 10:

Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hóa Phục hưng?

Lời giải câu 3 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10:

– Văn hóa Phục hưng mang tính chất tư sản: lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc.

– Đây là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến lỗi thời.

(BAIVIET.COM)