Giải bài 3 Trang 65 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 3 Trang 65 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

Đề bài 3 Trang 65 SGK Địa lí 6:

Từ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

Lời giải câu 3 Trang 65 SGK Địa lí lớp 6:

Nhiệt độ và lượng mưa có sự chênh lệch giữa các tháng trong năm: có tháng nhiệt độ cao, có tháng nhiệt độ thấp, có tháng mưa nhiều, có tháng ít mưa. Sự chênh lệch nhiệt độ và lượng mưa giữa tháng cao nhất và thấp nhất tương đối lớn.

(BAIVIET.COM)