Giải bài 3 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 3 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Trả lời câu hỏi Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 3 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Các hành khách đang ngồi trên xe ô tô bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái. Hỏi lúc đó xe ô tô đang lái sang phía nào ?

Lời giải câu 3 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Khi xe đang chuyển động thẳng, đột ngột xe lái quành sang phải, người hành khách trên xe còn quán tính cũ chưa kịp đổi hướng cùng xe nên bị nghiêng sang trái.

(BAIVIET.COM)