Giải bài 3 Trang 64 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 64 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 10: Ba định luật Niu-tơn.

Đề bài 3 Trang 64 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

Lời giải câu 3 Trang 64 SGK Vật lý lớp 10:

a) Định nghĩa: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

b) Tính chất của khối lượng:

+ Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật

+ Khối lượng có tính chất cộng

(BAIVIET.COM)