Giải bài 3 Trang 64 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 64 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 21: Đột biến gen.

Đề bài 3 Trang 64 SGK Sinh học 9:

Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Lời giải câu 3 Trang 64 SGK Sinh học lớp 9:

* Đột biến do con người tạo ra:

+ Tạo ra đột biến mai vàng 150 cánh.

+ Sầu riêng cơm vàng hạt lép (ở Cái Mơn – Bến Tre).

+ Đột biến làm tăng khả năng chịu hạn và chịu rét của cây lúa.

+ Đột biến gen do chất độc màu da cam.

* Đột biến phát sinh trong tự nhiên:

+ Bò 6 chân.

+ Củ khoai có hình dạng giống người.

+ Người có bàn tay 6 ngón.

+ Bê con có cột sống ngắn.

+ Gà con có đầu dị dạng, chân ngắn.

+ Chó dị dạng năm chân.

(BAIVIET.COM)