Giải bài 3 Trang 64 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 64 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 18: Trai sông.

Đề bài 3 Trang 64 SGK Sinh học 7:

Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao ?

Lời giải câu 3 Trang 64 SGK Sinh học lớp 7:

Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai lớn lên và phát triển bình thường.

BAIVIET.COM