Giải bài 3 Trang 64 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 3 Trang 64 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa.

Đề bài 3 Trang 64 SGK Địa lí 6:

Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa…

Lời giải câu 3 Trang 64 SGK Địa lí lớp 6:

Hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa trong điều kiện: không khí đã bão hoà mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước, hoặc bị lạnh đi do bốc lên cao, hoặc do tiếp xúc với một khối khí lạnh hơn thì hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ lại thành hạt nước, sinh ra mây, mưa.

(BAIVIET.COM)