Giải bài 3 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 3 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 3 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8:

Một đoàn môtô chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc đi ngang qua một ôtô đỗ bên đường. Ý kiến nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. Các môtô chuyển động đối với nhau.

B. Các môtô đứng yên đối với nhau.

C. Các môtô đứng yên đối với ôtô.

D. Các môtô và ôtô cùng chuyển động đối với mặt đường.

Lời giải câu 3 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án B.

BAIVIET.COM