Giải bài 3 Trang 63 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải bài 3 Trang 63 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần bài tập Bài 4: Phép thử và biến cố.

Đề bài 3 Trang 63 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Một hộp chứa 4 cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Lấy mẫu ngẫu nhiên 2 thẻ.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A: “Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn” ;

B: “Tích các số trên hai thẻ là số chẵn.”

Lời giải câu 3 Trang 63 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Giai bai 3 Trang 63 SGK Toan Dai so va Giai tich lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)