Giải bài 3 Trang 62 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 3 Trang 62 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.

Đề bài 3 Trang 62 SGK Toán Đại số lớp 10:

Có hai rổ quýt chứa số quýt bằng nhau. Nếu lấy 30 quả ở rổ thứ nhất đưa sang rổ thứ hai thì số quả ở rổ thứ hai bằng 1/3 của bình phương số quả còn lại ở rổ thứ nhất. Hỏi số quả quýt ở mỗi rổ lúc ban đầu là bao nhiêu?

Lời giải câu 3 Trang 62 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 3 Trang 62 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)