Giải bài 3 Trang 61 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 61 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt.

Đề bài 3 Trang 61 SGK Sinh học 7:

Vai trò thực tiễn của Giun đốt gặp ở địa phương em ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 61 SGK Sinh học lớp 7:

Vai trò thực tiễn của giun đốt là :

– Giun đốt cày xới đất làm đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cẩm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

– Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng …) là thức ăn cho một số động vật nước như cá.

– Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh.

– Tuy nhiên, có một số loài như đỉa, vắt là vật kí sinh gây hại cho động vật.

BAIVIET.COM