Giải bài 3 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 2.

Đề bài 3 Trang 61 SGK Lịch sử 7:

Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai.

Lời giải câu 3 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 7:

– Thực hiện chủ trương “vườn không nhà trống”.

– Tránh thế giặc mạnh khi chúng mới đến xâm lược.

– Vừa cho quân cản bước tiến của giặc, vừa rút lui bảo toàn lực lượng.

– Khi thời cơ đến, phản công tiêu diệt giặc, giành thắng lợi.

(BAIVIET.COM)