Giải bài 3 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Đề bài 3 Trang 61 SGK Địa lí 8:

Vẽ biểu đồ cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo số liệu dưới đây:

giai bai 3 trang 61 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8:

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 3 trang 61 sgk dia li lop 8 - loi giai

Biểu đồ tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đâu người của một số nước Đông Nam Á năm 2001.

– Nhận xét:

+ GDP/người giữa các nước ASEAN không đều.

+ Nước có GDP/người cao nhất là Xin-ga-po (2074 USD), tiếp theo là Bru-nây (12300USD), Ma-lai-xi-a (3680USD), Thái Lan (1870USD).

+ Các nước có GDP/người thấp dưới 1000USD là Phi-líp-pin (930USD), In-đô-nê-xi-a (680USD), Việt Nam (415USD), Lào (317USD), Cam-pu-chia (28USD).

+ GDP/người của Xin-ga-po gấp 74 lần GDP/người của Cam-pu-chia, gấp 65,4 lần GDP/người của Lào, gấp gần 50 lần GDP/người của Việt Nam…

BAIVIET.COM