Giải bài 3 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 3 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786).

Đề bài 3 Trang 60 SGK Lịch sử 4:

Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long?

Lời giải câu 3 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 4:

Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.

(BAIVIET.COM)