Giải bài 3 Trang 60 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 60 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa.

Đề bài 3 Trang 60 SGK Địa lí 7:

Lượng khí thái CO2 (dioxit cácbon) là nguyên nhân chủ yếu là cho Trái Đất nóng lên. Cho đến năm 1843. Lượng khí thái CO3. Lượng khí thái CO2 (dioxit cácbon) là nguyên nhân chủ yếu là cho Trái Đất nóng lên. Cho đến năm 1840, lượng CO2 trong không khí luôn ổn định ở mức 275 phần triệu (viết tắt là 275 p.p.m). Từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp đến nay, lượng CO2 trong không khí đã không ngừng tăng lên:

Năm 1840: 275 phần triệu

Năm 1957: 312 phần triệu

Năm 1980: 335 phần triệu

Năm 1997: 355 phần triệu

Vẽ biểu đồ về sự gia tăng lượng CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997 và giải thích nguyên nhân của sự gia tăng đó.

Lời giải câu 3 Trang 60 SGK Địa lí lớp 7:

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 3 trang 60 sgk dia li lop 7 - de bai

Biểu đồ lượng CO2 trong không khí Trái Đất từ năm 1840 đến năm 1997

– Nguyên nhân của sự gia tăng lượng CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997 là do sản xuất công nghiệp và do tiêu dùng chất đốt ngày càng gia tăng.

(BAIVIET.COM)