Giải bài 3 Trang 6 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 6 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đề bài 3 Trang 6 SGK Địa lí 9:

Dựa vào bảng thông kê dưới đây, hãy cho biết:

Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? Hãy kể một số nét văn hoá tiêu biểu của dân tộc em.

Bảng 1.1: Số dân phân theo thành phần dân tộc (sắp xếp theo số dân) ở Việt Nam năm 1999 (đơn vị: nghìn người)

giai bai 3 trang 6 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 6 SGK Địa lí lớp 9:

– Ví du: Em thuộc dân tộc Kinh.

– Dân tộc Kinh đứng đầu về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

– Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em là đồng bằng, trung du và ven biển.

– Một sô nét văn hoá tiêu tiểu ở nhà trệt, canh tác lúa nước, ăm cơm bằng đũa, nhiều công trình kiến trúc có giá trị (chùa chiền, lăm tẩm, đền đài…).

BAIVIET.COM