Giải bài 3 Trang 6 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 6 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản.

Đề bài 3 Trang 6 SGK Địa lí 8:

Dựa vài hình 1.2, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các con sông chính chảy từng đồng bằng vào vở học theo bẳng mẫu dưới đây.

STTCác đồng bằng lớnCác sông chính
1
2
3

Lời giải câu 3 Trang 6 SGK Địa lí lớp 8:

STTCác đồng bằng lớnCác sông chính
1Tây Xi-biaÔ-bi, I-ê–nit–xây
2Tu-ranXưa Đa-ri-a, A-mua Đa-ri–a
3Hoa BắcHoàng Hà
4Hoa TrungTrường Giang
5Ấn – HằngẤn, Hằng
6Lưỡng HàTi-grơ, Ơ-phrat

BAIVIET.COM