Giải bài 3 Trang 6 SGK Địa Lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 6 SGK Địa lí lớp 7, phần bài tập Bài 1: Dân số.

Đề bài 3 Trang 6 SGK Địa lí 7:

Bùng nổ dân số thể giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết.

Lời giải câu 3 Trang 6 SGK Địa lí lớp 7:

– Bùng nổ dân số thế giới xảy ra vào những năm 50 của thế kỉ XX.

– Nguyên nhân: khi tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thế giới trên 2,1% (do tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử thấp – nhớ những tiến bộ về ý tế, đời sống được cải thiện…)

– Hậu quả: các gánh nặng về các vấn đề: ăn, mặc, ở , học hành, việc làm… do có nhiều trẻ em và thanh niên.

– Phương hướng giải quyết: kiểm soát sinh đẻ, phát triển giáo dục, làm cách mạng nông nghiệp và công nghiệp hóa…

(BAIVIET.COM)