Giải bài 3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm.

Đề bài 3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?

Lời giải câu 3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Độ to của âm là một khái niệm nói về đặc trưng sinh lí của âm, liên quan đến mức cường độ âm.

(BAIVIET.COM)