Giải bài 3 Trang 59 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 59 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Đề bài 3 Trang 59 SGK Sinh học 9:

Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

giai bai 3 trang 59 sgk sinh hoc lop 9 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 59 SGK Sinh học lớp 9:

Bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ là trình tự các nuclêôtit trong mạch khuân của ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN, qua đó quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. Như vậy, thông qua prôtêin giữa gen và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với nhau, hay gen quy định tính trạng.

(BAIVIET.COM)