Giải bài 3 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 3 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.

Đề bài 3 Trang 57 SGK Địa lí 6:

Tại sao không khí trên Mặt Đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất) mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ?

Lời giải câu 3 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6:

Không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất) mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ. Vì:

Không khí nóng lên chủ yếu do quá trình toả nhiệt của bề mặt đất (bức xạ sóng dài). Lúc 12 giờ trưa tuy lượng bức xạ mặt trời lớn nhất (bức xạ sóng ngắn), nhưng mặt đất vẫn cần một thời gian để truyền nhiệt cho không khí; vì thế đến 13 giờ mới là lúc không khí nóng nhất.

(BAIVIET.COM)