Giải bài 3 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm.

Đề bài 3 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Nhạc âm là gì?

Lời giải câu 3 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Nhạc âm là những âm có tần số xác định.

BAIVIET.COM