Giải bài 3 Trang 55 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 55 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 15: Giun đất.

Đề bài 3 Trang 55 SGK Sinh học 7:

Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 55 SGK Sinh học lớp 7:

Vai trò của giun đất đối với trồng trọt là :

– Khi đào hang và chuyển vận và tìm kiếm thức ăn, giun đất đã làm cho đất tơi xốp hơn, không khí hòa tan trong đất nhiều hơn, giúp rễ cây nhận được nhiều ôxi hơn để hô hấp.

– Phân giun đất có tác dụng làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn, các muối can-xi và kali dễ tiêu cho đất. Chúng góp phần chuyển từ môi trường chất chua hoặc kiềm về môi trường trung tính thích hợp cho cây.

– Giun đất giúp đẩy mạnh hoạt động của vi sinh vật có ích cho đất.

BAIVIET.COM