Giải bài 3 Trang 55 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 55 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 12: Hô hấp ở thực vật.

Đề bài 3 Trang 55 SGK Sinh học 11:

Trong những trường hợp nào thì diễn ra lên men ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ.

Lời giải câu 3 Trang 55 SGK Sinh học lớp 11:

– Ở thực vật, lên men xảy ra ở trong rễ cây khi cây bị ngập úng, trong hạt khi ngâm hạt vào nước hoặc trong cây khi cây ở điều kiện thiếu ôxi.

Ví dụ: khi rễ bị ngập nước lâu (ngập úng), rễ không thể lấy ôxi để hô hấp, quá trình phân giải kị khí (lên men ở thực vật) diễn ra làm cho rễ cây bị thối hỏng và cây có thể bị chết.

– Khi ngâm hạt vào nước hạt no nước nhưng không lấy được ôxi nên quá trình phân giải các chất dự trữ trong hạt diễn ra, tạo điều kiện để hạt được nảy mầm.

(BAIVIET.COM)