Giải bài 3 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào.

Đề bài 3 Trang 54 SGK Lịch sử 10:

Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam-pu-chia và văn hóa Lào?

Lời giải câu 3 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 10:

– Văn hóa Cam-pu-chia

+ Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết phát triển

+ Kiến trúc nổi tiếng với quần thể kiến trúc Ăng-co Vát, Ăng-co Thom

– Văn hóa Lào

+ Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma

+ Đời sống văn hóa của người Lào rất phong phú, hồn nhiên

+ Kiến trúc: Xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo, điển hình là Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

(BAIVIET.COM)