Giải bài 3 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN.

Đề bài 3 Trang 53 SGK Sinh học 9:

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:

giai bai 3 trang 53 sgk sinh hoc lop 9 - de bai

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Lời giải câu 3 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9:

Mạch 2 là mạch khuôn của phân tử ADN nên trình tự của mạch ARN sẽ tương tự trình tự nuclêôtit của mạch 1, chỉ khác là các nuclêôtit loại T sẽ được thay thế bằng các nuclêôtit loại U.

Trình bày các đơn phân của mạch ARN được tổng hợp từ mạch hai là:

A – U – G – X – U – X – G

(BAIVIET.COM)