Giải bài 3 Trang 53 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 53 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết.

Đề bài 3 Trang 53 SGK Sinh học 8:

Nêu tên vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ phân hệ nào?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 53 SGK Sinh học lớp 8:

Sự luân chuyển của bạch huyết trong mỗi phân hệ:

Mao mạch bạch huyết → mạch bạch huyết → hạch bạch huyết → mạch bạch huyết → ống bạch huyết → tĩnh mạch

Một số cơ quan bộ phận của cơ thể:

+ Gan

+ Tim

+ Phổi

– Bạch huyết lưu thông trong các cơ quan đó là nhờ hệ thống mạch bạch huyết và mạch máu

.BAIVIET.COM