Giải bài 3 Trang 53 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 53 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.

Đề bài 3 Trang 53 SGK Sinh học 12:

Làm thế nào để biết được một bệnh nào đó (ở người) là do gen lặn nằm trên NST giới tính X hay do gen trên NST thường quy định?

Lời giải câu 3 Trang 53 SGK Sinh học lớp 12

Có thể theo dõi phả hệ để biết được bệnh di truyền do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường hay trên nhiễm sắc thể X quy định nhờ đặc điểm của sự di truyền liên kết với giới tính.

BAIVIET.COM