Giải bài 3 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 3 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 20: Ôn tập.

Đề bài 3 Trang 53 SGK Lịch sử 4:

Em hãy kể lại một trong những sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (có thể kể bằng tranh).

Lời giải câu 3 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 4:

Sự kiện Lê Lợi đánh thắng quân Minh tại cửa ải Chi Lăng:

– Thời nhà Minh cai trị nước ta, nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi đứng đầu, từ Thanh Hóa kéo ra bao vây Đông Quan. Nhà Minh lo sợ nên đã cử hai đạo quân kéo sang phá vây.

– Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân tiến đánh vào Lạng Sơn.

– Đến cửa ải Chi Lăng bị kị binh ta ra chặn đánh và dụ cho đội kị binh địch trong đó có Liễu Thăng vào ải.

– Khi ngựa chúng bì bõm vượt qua đầm lầy, một loạt pháo nổ như sấm ra hiệu. Lập tức hai bên sườn núi, những chùm tên bắn lao vun vút.

– Địch tối tăm mặt mũi, Liễu Thăng bị giết, quân bộ theo sau của địch cũng bị ta phục kích tấn công.

– Quân địch hoảng sợ, hàng vạn quân Minh bị giết, số còn lại rút chạy.

(BAIVIET.COM)