Giải bài 3 Trang 53 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 53 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á.

Đề bài 3 Trang 53 SGK Địa lí 8:

Đặc điểm dân số, phân bố dân cư, sự tương đồng và đa dạng trong xã hội của các nước Đông Nam Á tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước?

Lời giải câu 3 Trang 53 SGK Địa lí lớp 8:

– Thuận lợi: tạo điều kiện cho sự giao khu văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế giữa các quốc gia, các dân tộc.

– Khó khăn: sự bất đồng về ngôn ngữ, sự khác nhau trong văn hóa của mỗi nước.

BAIVIET.COM