Giải bài 3 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 3 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 9: Bản vẽ cơ khí.

Đề bài 3 Trang 52 SGK Công nghệ 11:

Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11:

Ta tháo theo thứ tự sau: Vít – giá đỡ – tấm đỡ.

Khi lắp vào ta lắp theo thứ tự ngược lại: Tấm đỡ – giá đỡ – vít.

(BAIVIET.COM)